Hur är det att plugga till läkare?

Hur är det att plugga till läkare på KI?

Vi har intervjuat en läkarstudent på Karolinska Institutet för att lära oss om hur det är att plugga till läkare.

Vad fick dig att studera till läkare?

Jag har inte alltid haft läkaryrket som dröm. Men under sista året på gymnasiet bestämde jag mig för att söka till läkarprogrammet. Största anledningen var att det är ett yrke där man får jobba med människor och hjälpa till att göra skillnad.

Blev studierna som du förväntat dig?

Både ja och nej. Man har ju förväntningen att det skulle vara jobbigt och tufft. Så var det till en början. Men så fort man började vänja sig kändes det bra. Det tror jag är en gemensam uppfattningen hos läkarstudenterna men jag kan egentligen bara prata för mig själv. På KI var första terminen väldigt tuff. Efter den terminen hoppar många av studierna. I min klass hoppade 30-40 personer av första och andra terminen.

Hur är studierna upplagda?

På Karolinska Institutet är de två första åren ”prekliniska” som innebär att man studerar teori. De tre sista åren kallas ”kliniska” och innehåller praktik på sjukhus parallellt med studierna. Man börjar att studera människan på cellnivån och jobbar sig upp. Där studerar man hur en kropp ska vara och hur den ska bete sig. Efter det studerar man fel och sjukdomar.

Tentorna man har i början främst är oftast en gång per termin och täcker kursinnehåll för hela terminen. Det upplever många som skönt eftersom man inte konstant känner tentastressen. Dock har man ett antal ”duggor” eller minitentor.

Vad är det viktigaste för att klara av studierna?

Det allra viktigaste är studieteknik, planering och disciplin. Man behöver de tre delarna för att kunna studera utan att må dåligt. Man planerar in studierna så att man får tillräckligt med vila på kvällarna också.

Stort tack till Megan för att hon ville dela med sig av sina tankar och erfarenheter. Mer om detta kan du lyssna på i Rookiepodden avsnitt #55. Klicka här för att komma dit.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

sv_SESwedish