Visste du att psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till att studenter söker sig till en studenthälsomottagning? Jämfört med yrkesverksamma uppger fler studenter att de har besvär i form av nedsatt psykiskt välbefinnande, stress, ängslan, oro eller ångest.

Vad är psykisk hälsa?

För att förstå psykisk ohälsa så måste vi först definiera psykisk hälsa. Enligt WHO:s definition är den psykiska hälsan ett tillstånd av mentalt välbefinnande där varje individ kan förverkliga de egna möjligheterna, kan klara av vanliga påfrestningar, kan arbeta produktivt och kan bidra till det samhälle hen lever i. Psykisk hälsa innefattar alltså något mer än frånvaro av psykisk ohälsa, och inbegriper både individens upplevelse och relationen mellan individen och det sociala sammanhang hen lever i.

Namnlös design

Varför ökar den psykiska ohälsan bland barn och unga i Sverige?

Varför får man ångest?

Vare sig det är oro inför ett nytt jobb, att hitta bostad, hur pengarna ska räcka eller inför en tenta så påverkar oron oss människor. För många är livet som student långt ifrån fritt från bakslag, att börja plugga kan vara en stor omställning och handlar på många plan om att verkligen axla vuxenrollen. Du måste ta ansvar för ekonomi, flytt, bostad och inte minst din utbildning som är viktig för din framtid.

 

- Tiina Nilsson, leg. psykolog

Hur vet man att man har ångest?

Ångest påverkar oftast våra tankar och ger kroppsliga reaktioner. När du oroar dig kan du uppleva att du får svårt med koncentrationen och att du ältar kring det som ger dig ångest. Du kan bli rastlös och orolig i magen, få spänningar i nacke och axlar och förhöjd puls. Vid kraftig ångest kan det vara så att du får tunnelseende, upplever att du får svårt att andas och känner ett tryck över bröstet.

 

- Tiina Nilsson, leg. psykolog

Hur hanterar man ångest?

I en intervju med Studentum delade psykologen Tiina Nilsson med sig om dessa fem tips:

 • Identifiera
  Identifiera vad som ger dig ångest. Vad kan du påverka och vad måste du acceptera?

 • Skapa förutsättningar
  Skapa förutsättningar för att minska onödig ångest. Inför tentor kan det handla om att läsa på i god tid eller inför arbetsintervjun om att vara påläst och väl förberedd

 • Regelbundna vanor
  Ät, sov och träna regelbundet.

 • Utmana
  Undvik inte ångestfyllda situationer, våga utmana dig för att ångesten ska minska på lång sikt.

 • Acceptera
  Försök acceptera att du har ångest och att det är en naturlig del av livet. Känner du att din ångest begränsar dig och hindrar dig i vardagen rekommenderar jag att du kontaktar närmaste vårdcentral för rådgivning.

sv_SESwedish