Att hålla sig till en ny vana kan vara svårt, speciellt till en början när allt känns ovant.