Här är en del tips utifrån vad Ingmar och vad forskning visar på är de bästa metoderna för att du ska lyckas med dina studier!