Motivation

Att lära sig sätta mål är ett simpelt men väldigt kraftfullt verktyg för att få saker gjorda, disponera arbetsbelastningen, och skapa en överblick kring utfört arbete.

Att hålla sig till en ny vana kan vara svårt, speciellt till en början när allt känns ovant.

Vi alla har olika mål och de kan skilja sig mycket åt. Mål kan vara både stora och små, men det de har gemensamt är att de i regel sällan uppnås. Hur kommer detta sig?

Vet ni vad nyckeln till framgång är? Självförtroende! Självförtroende är den viktigaste egenskapen en person kan besitta för att kunna uppnå sina mål. Vi antar att ni Rookies vill bli framgångsrika, eller hur?

sv_SESwedish