Mål

Att lära sig sätta mål är ett simpelt men väldigt kraftfullt verktyg för att få saker gjorda, disponera arbetsbelastningen, och skapa en överblick kring utfört arbete.

Vi alla har olika mål och de kan skilja sig mycket åt. Mål kan vara både stora och små, men det de har gemensamt är att de i regel sällan uppnås. Hur kommer detta sig?

sv_SESwedish