Vi alla har olika mål och de kan skilja sig mycket åt. Mål kan vara både stora och små, men det de har gemensamt är att de i regel sällan uppnås. Hur kommer detta sig?